Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

placekijacek
2967 4df4
Reposted fromnezavisan nezavisan
placekijacek
To co najbardziej nas ogranicza to, nie brak chęci, możliwości czy pieniędzy, lecz brak pewności siebie.
— True
placekijacek
placekijacek
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnezavisan nezavisan viaaynis aynis
placekijacek
9677 50ea
Reposted frombluuu bluuu viamslexi mslexi
placekijacek
placekijacek
- Jakie jest pierwsze zdanie, które powiedzielibyście nowonarodzonemu dziecku?
- "Nie panikuj".
— Filozofia, UW
Reposted frommarysia marysia viabrzask brzask
placekijacek
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viayourheartbeat yourheartbeat
placekijacek
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako vianiebieskieoczy niebieskieoczy

February 18 2017

placekijacek
Drugich takich oczu jak Twoje, nie znajdę już nigdzie.
— Bezimienna
placekijacek
Miłość to skok z wysokiej skały w zaufaniu, że ta druga osoba czeka na dole, żeby Cię złapać.
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted frommslexi mslexi
placekijacek

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl vianezavisan nezavisan
placekijacek
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
Reposted fromxalchemic xalchemic vianezavisan nezavisan
placekijacek

February 17 2017

placekijacek
Reposted fromfitvet fitvet vianables nables
placekijacek
Reposted fromshakeme shakeme viamslexi mslexi
placekijacek
Reposted fromfitvet fitvet viamslexi mslexi
placekijacek
Reposted fromfitvet fitvet viamslexi mslexi
placekijacek
8074 35bb 500
Reposted frommslexi mslexi viaweheartit weheartit
placekijacek
8073 608c 500
Reposted frommslexi mslexi viaweheartit weheartit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl