Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2018

2648 78c4 500
Reposted fromdivi divi viaoutoflove outoflove
placekijacek
2644 b6cf 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
placekijacek
2650 18cf 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

May 08 2018

placekijacek
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr vianezavisan nezavisan
placekijacek
Miłość wymaga odwagi.
— "Nowość" (2017)
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

April 26 2018

6360 35a9 500
Reposted fromczarnybez czarnybez viaoutoflove outoflove
placekijacek
8473 4039
Reposted fromonlyman onlyman viaoutoflove outoflove
placekijacek
Reposted fromstrumienpola strumienpola viaxvcth xvcth

April 17 2018

placekijacek
Szukam jutra, ale wczoraj znowu dręczy w snach
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viajointskurwysyn jointskurwysyn
placekijacek
Co warte jest życie, gdy nie znasz miłości,
Co warte jest życie, gdy szczęścia w nim brak,
Co warte są chwile które mijają,
Gdy każdy dzień jest taki sam.
— The Analogs; Co warte jest życie

April 09 2018

placekijacek
6383 8293
Reposted frominterferenz interferenz viaoutoflove outoflove
placekijacek
7100 9647 500
Reposted frompastelowe pastelowe vianiebieskieoczy niebieskieoczy
placekijacek
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
placekijacek
placekijacek
5605 ecc3 500
jak często?
placekijacek
2062 08ca

April 04 2018

placekijacek
9955 83c4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
placekijacek
0387 01f1
Reposted fromcalifornia-love california-love
placekijacek
0423 69b8 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
placekijacek
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromretro-girl retro-girl viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl