Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

6512 1b3d 500

May 16 2017

placekijacek
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaaynis aynis
placekijacek

Kobiety mają swoje pragnienia. Chcą torebek, butów od Manolo albo chociaż Kazara, bycia wychudłą suką, i dzikiego pierwotnego seksu. Takiego gdzie zostaną wygięte, wykorzystane, z zaczerwienioną dupą i zerwanymi z tej dupy stringami.

Kobiety chcą intymności, czułości, romantyzmu, oddania, kwiatów, czekolady w ilościach przemysłowych oraz buzi, które będzie trwało przez 15 minut a następnie zostaną delikatnie zaniesione do łóżka.
A, że te dwa oczekiwania stoją są ze sobą w sprzeczności? Witamy w świecie kobiet.

Reposted fromnezavisan nezavisan viaWilalena Wilalena
placekijacek
- Jak do miłości będziesz podchodzić jak pies do jeża to kiedy ty znajdziesz chłopaka? - A on mi po co? Skrzywdzi mnie jeszcze wiele sytuacji w życiu. - W każdej miłości jest cierpienie. - Nie rozumiem szału na wybieranie sobie kata, podawanie mu noża i pokazywanie gdzie ma celować...
— Z cyklu rozmowy z Mery; ciąg dalszy
placekijacek
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
placekijacek
Bo widzisz, najgorszą samotnością nie jest ta, która otacza człowieka, ale ta pustka w nim samym
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted from100suns 100suns vianezavisan nezavisan
placekijacek
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
placekijacek
Choćbyśmy cały świat przemierzyli w
poszukiwaniu Piękna, nie znajdziemy go nigdzie, jeżeli
nie nosimy go w sobie…
— Ralph Waldo Emerson
Reposted fromcountingstaars countingstaars viadusix dusix
placekijacek
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viadusix dusix
placekijacek
jakoś tak mi się chce płakać i to nie dzięki tobie to przez ciebie
Reposted fromrazemosobno razemosobno viabrzask brzask
placekijacek
Pozmieniało się ostatnio.
— 21:21
Reposted fromilolilo ilolilo viamslexi mslexi
placekijacek
Jeśli możesz, to przyjedź. Ta pieprzona wiosna dobije mnie.
— J. Borszewicz
Reposted fromhisteryczna histeryczna viabrzask brzask
placekijacek
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viagingerowaa gingerowaa
placekijacek
Po­tem py­ta, czy może mnie po­całować.
Zaz­wyczaj nie lu­bię te­go py­tania. Po pros­tu całuj - zaw­sze myślę. 
— Emily Giffin
Reposted fromkonwalia konwalia viagingerowaa gingerowaa
placekijacek
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viabrzask brzask
placekijacek
3398 7d90
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
placekijacek
3490 1e8e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
placekijacek
a po tym wszystkim chciałam tylko, żeby do mnie podszedł i mocno mnie przytulił. wybaczyłabym mu wszystko.
Reposted fromnotenough notenough viainvisibility invisibility

May 03 2017

placekijacek
7150 eb08
Reposted fromEverybodydies Everybodydies viagingerowaa gingerowaa
placekijacek
Są marzenia, dla których warto coś zaryzykować. Uważam, że życie jest marzeniem.
— U. Steck
Reposted fromcorvax corvax viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl