Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

placekijacek
1946 7231 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaaynis aynis
3699 315d 500
Reposted fromturquoise turquoise viamajcia majcia
placekijacek
0544 476a
Reposted fromoutoflove outoflove viaxvcth xvcth
placekijacek
8215 9ec6
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaxvcth xvcth
placekijacek
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaxvcth xvcth
placekijacek
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
Reposted frompierdolony pierdolony viaxvcth xvcth
placekijacek
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viagingerowaa gingerowaa
placekijacek
placekijacek
2971 3d42 500
Reposted fromoll oll vianiebieskieoczy niebieskieoczy
placekijacek
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka vianezavisan nezavisan
placekijacek
5636 faee
Reposted fromteijakool teijakool vianezavisan nezavisan

July 03 2018

placekijacek

July 02 2018

placekijacek
8423 3f0c 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viagingerowaa gingerowaa
placekijacek
placekijacek
- Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viamore-than-a-memory more-than-a-memory
placekijacek
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski
placekijacek
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"

June 22 2018

placekijacek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl