Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

placekijacek

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viaxvcth xvcth
placekijacek
4121 b5d1
Reposted fromonlyman onlyman viaxvcth xvcth
placekijacek
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxvcth xvcth
placekijacek
placekijacek
placekijacek
2525 0bd6
Reposted fromiamstrong iamstrong vianiebieskieoczy niebieskieoczy
placekijacek
Może osiągnięcie szczęścia mimo wszystko nie jest takie trudne. Wystarczy odnaleźć jego źródło w samym sobie, zamiast uzależniać się pod tym względem od innych.
— André Aciman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
placekijacek
2227 7b09 500
.
placekijacek
4291 587e
Reposted fromiamstrong iamstrong vianiebieskieoczy niebieskieoczy
placekijacek
- Żałujesz? - A ty żałujesz? - Ja nic nie zrobiłem. - No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?
— Pezet - Piroman [Projekt Tymczasem]
placekijacek
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
placekijacek
placekijacek
8678 1fa9
Reposted fromHetaira Hetaira vianiebieskieoczy niebieskieoczy

September 20 2018

placekijacek
placekijacek
placekijacek
placekijacek

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

September 18 2018

placekijacek

September 17 2018

placekijacek
9709 d5f9 500
Magazyn "PANI"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
placekijacek
Reposted frombluuu bluuu vianables nables
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl