Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2017

placekijacek
Są marzenia, dla których warto coś zaryzykować. Uważam, że życie jest marzeniem.
— U. Steck
Reposted fromcorvax corvax viajointskurwysyn jointskurwysyn
placekijacek
Jak zapomnieć o Twoich obietnicach?
placekijacek
...ale świat się nie skończył, tylko wszystko we mnie
— A.Osiecka
placekijacek
Dziura w moim sercu ma twój kształt i nikt inny do niej nie pasuje.
— Jeanette Winterson
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vianezavisan nezavisan

May 02 2017

placekijacek
6742 6755 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
placekijacek
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagingerowaa gingerowaa
placekijacek
Jak zapomnieć o Twoich obietnicach?
placekijacek
Życie jest proste, składa się z dwóch słów: "tak i nie". Cała reszta to tylko pierdolenie. Chcę Cię, albo Cię nie chcę. 
— Maciek Kasi
placekijacek
8491 f756
Reposted fromretro-girl retro-girl
placekijacek
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaretro-girl retro-girl

May 01 2017

placekijacek
- Wydawało mi się, że jesteś w stanie się zmienić, że ja jestem w stanie cię zmienić. Ale ludzie się nie zmieniają. Wydawało mi się, że to, co do ciebie czuję, wystarczy, żeby coś zbudować razem. Ale to będzie takie szarpanie dwa kroki w przód, krok w tył, trzy do tyłu, dwa do przodu. Nie mam na to siły. Myślałam, że mam, ale niestety nie.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted fromgoryczka goryczka viaretro-girl retro-girl
placekijacek
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
— true
Reposted fromoutoflove outoflove vianiebieskieoczy niebieskieoczy
placekijacek
Jest taki dzień, że po prostu w pewnym momencie musisz się, kurwa, rozpłakać.
— "Radio Armageddon" Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viaoutoflove outoflove
placekijacek
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaretro-girl retro-girl
placekijacek
Brak Ci tylko jednej istoty, a cały świat jest bezludny.
— Alphonse de Lamartine
Reposted from100suns 100suns vianiebieskieoczy niebieskieoczy
placekijacek
Co należy zrobić po upadku? To, co robią dzieci - podnieść się.
— Aldous Huxley
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
placekijacek
9092 d43b
Reposted fromdabkowa dabkowa viaoutoflove outoflove
placekijacek
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viadusix dusix
5026 bbdf 500

fearhs:

Follow my uploads blog here | Apply my all awards here

Reposted fromtosiaa tosiaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl