Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

placekijacek
3253 1eb3 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianables nables
Zanim się poddasz - spróbuj.
— (via xwitchell)
placekijacek
Jeżeli On nie ma sił, Ty musisz stać się Jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
placekijacek
2029 a0a9 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoutoflove outoflove
placekijacek
0887 5a25
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianables nables
placekijacek
4426 257a 500
Reposted fromemopanda emopanda viaxvcth xvcth
placekijacek
7174 749c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
placekijacek
placekijacek
4681 dee1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusix dusix
placekijacek
7085 af4b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusix dusix
placekijacek
Reposted frombluuu bluuu viadusix dusix
placekijacek
placekijacek
Wysłucham Cię zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę albo miętę albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj.
— malemarzenia
placekijacek
7008 e513 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
placekijacek
7009 7fda
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
placekijacek
4733 b5af
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
placekijacek
6108 4575 500
Reposted fromoutline outline vianiebieskieoczy niebieskieoczy
placekijacek

Ocknij się! Zacznij żyć dławiąc się szczęściem. Bądź niepokorny, przemądrzały, uparty czy niekonsekwentny, ale zawsze autentyczny. Naucz się krzyczeć, walczyć i być na przekór wszystkiemu. Nie licz na przypadkowe szczęście, nie odkładaj uśmiechu na później. Wstawaj po każdej porażce i zaczynaj na nowo. Nie odpuszczaj, bądź asertywny. Idź własną ścieżką, kolekcjonuj osobiste marzenia. Ryzykuj. Napisz bestseller, puszczaj papierkowe łódki albo zdobądź Mont Everest pod warunkiem, że zrobisz to z miłości. Nie powstrzymuj emocji, tylko się nimi delektuj. Tocz boje. To najlepszy czas, bo skąd pewność, że jutro nadejdzie?

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianiebieskieoczy niebieskieoczy
placekijacek
Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid viaWilalena Wilalena
placekijacek
Boję się, że kiedy będziemy od siebie na wyciągnięcie ręki, wszystko się zepsuje. Nie będę już dla ciebie świętem, tylko codziennością. Niezmiernie trudno zachwycać się codziennością.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk "Cukiernia Pod Amorem. Cieślakowie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl