Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2017

placekijacek
7316 72e9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagingerowaa gingerowaa
placekijacek
placekijacek
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted frombemotivated bemotivated viain-flagranti in-flagranti
placekijacek
9630 418b
placekijacek
2674 81a5
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja viaoutoflove outoflove

November 22 2017

placekijacek
2144 da28 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
placekijacek
2182 ef4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
placekijacek
5356 cfa9 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

November 16 2017

placekijacek
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
placekijacek
Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą
— Harv Eker
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaoutoflove outoflove

November 14 2017

placekijacek
2715 e2cb 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
placekijacek
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove
placekijacek

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
placekijacek
1078 f439
Reposted fromrol rol viaoutoflove outoflove
placekijacek
Mówiła "nigdy nie pokazuj całej dupy, tylko zawsze kawałek". Chodziło jej o to, że we wszystkim trzeba zachować dystans - w zawodzie, w małżeństwie, w miłości. A my często kochamy do końca. Babcia twierdziła, że to błąd. Wiedziała co mówi miała dwóch mężów.
— S. Celińska
placekijacek
6926 0fa7 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazupkaaa zupkaaa
placekijacek
9757 a0ec
Reposted fromsohryu sohryu viaoutoflove outoflove
placekijacek
Wydaje mi się, że ja chciałam za bardzo, a ty niedostatecznie.
— Jay Crownover, Buntownik
Reposted fromrol rol viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 07 2017

placekijacek
6189 f7fa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl