Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2018

placekijacek
4581 2a28 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

February 23 2018

placekijacek
Dać komuś miłość (...) nie odbierając mu jednocześnie jego powietrza, jego obszaru wolności. Niczego nie narzucać nawet siebie samego to najtrudniejsze zadanie (...) i rzadko się to udaje.
— Roma Ligocka - "Wolna miłość"
placekijacek
1948 1cf0
Reposted fromoutoflove outoflove

February 22 2018

placekijacek
Jak się kogoś kocha, to się go karmi
— „Jak zawsze” Z. Miłoszewski

February 19 2018

placekijacek
2221 2cb7
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
placekijacek
2216 908f
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
placekijacek
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove
placekijacek
Przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, ale obojętność.
— Elie Wiesel
Reposted fromczarnakotka22 czarnakotka22
placekijacek
Człowiek składa się w 80% z wody. Jeżeli nie masz żadnego celu w życiu jesteś po prostu chodzącą kałużą.
Reposted fromscorpix scorpix viagingerowaa gingerowaa
placekijacek
Jak ktoś ma w nas zobaczyć coś wyjątkowego, skoro same uważamy, że jesteśmy do dupy? 
— K,P.
Reposted fromkatalama katalama vianiebieskieoczy niebieskieoczy
placekijacek
Po prostu nie rób sobie nadziei, bo potem będzie ci przykro.
— Pierwsza miłość

February 15 2018

placekijacek
0513 17d5 500
Reposted fromonlyman onlyman viaoutoflove outoflove
placekijacek
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viaflesz flesz
placekijacek
3999 d838 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viamajcia majcia
placekijacek
9167 bbc3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
placekijacek
9384 2009 500

January 17 2018

placekijacek
0957 5307
Reposted fromyikes yikes viamajcia majcia
placekijacek
5310 5be9
placekijacek
placekijacek

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl