Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 02 2018

placekijacek
4127 57f4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
placekijacek
Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny

September 28 2018

8565 5ab9
Reposted fromimradioactive imradioactive viawakemeupx wakemeupx
placekijacek
2475 42e8 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
placekijacek
2476 f521 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
placekijacek
2487 332b 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
placekijacek
2489 0424 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
placekijacek
2491 84cd 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
placekijacek
2495 2741 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
placekijacek
2797 ad4f 500
Reposted fromFienrira Fienrira viajointskurwysyn jointskurwysyn
placekijacek
2498 a5e0 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
placekijacek
2503 4068 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
placekijacek
2521 3a80 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

September 27 2018

placekijacek
Myślenie za dużo o przeszłości nie zwróci ci jej. Stracisz teraźniejszość, a za chwilę będziesz mówił o niej przeszłość. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan vianiebieskieoczy niebieskieoczy
placekijacek
Nic nie wyzwala w nas większej energii niż zmiana sposobu myślenia. Gdy tylko inaczej spojrzysz na świat i postanowisz przykładać większą wagę do swojego wyglądu, uruchomisz w sobie pokłady energii. Stanie się tak, gdy spróbujesz pokonać własną nieśmiałość; gdy na jakiś czas wyłączysz smartfona; kiedy widząc w szybie swoje odbicie, obiecasz sobie, że przestaniesz się garbić; gdy postanowisz, że w czasie kłótni zachowasz spokój, a przedstawiając kolejną propozycję w pracy, będziesz mówić pewnym głosem; gdy zapragniesz elegancko się wypowiadać – w każdej z tych sytuacji mogą zdarzyć się zdumiewające rzeczy.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna vianezavisan nezavisan
placekijacek

September 25 2018

placekijacek
Reposted frombluuu bluuu viawakemeupx wakemeupx
placekijacek
2727 59b6 500

September 24 2018

placekijacek

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viaxvcth xvcth
placekijacek
4121 b5d1
Reposted fromonlyman onlyman viaxvcth xvcth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl